ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္(MNL)ႏွင့္ MPT တုိ႔၏ Partnership Signing Ceremony မိတ္ဖက္သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ ပြဲႏွင့္ MFF – MNL Awards Night 2017 ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားကုိ လာမည့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅ ရက္၊ ည ၆း၃၀၊ ႏုိဗုိတယ္မက္စ္ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပ မည္ျဖစ္သည္။
ေရွးဦးစြာ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္(MNL)ႏွင့္ MPT တုိ႔၏ Partnership Signing Ceremony မိတ္ဖက္သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိပြဲ အခမ္း အနားကို Grand Ballroom စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိပြဲ အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနားကို ပုသိမ္ခန္းမတြင္ ထပ္မံ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ MFF – MNL Awards Night 2017 ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားကုိ Grand Ballroom ၌ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။