၂၀၁၇ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဒိုင္းဆု ရႈံးထြက္ပြဲစဥ္မ်ားကို လာမည့္ အပတ္ ၁၆ သင္းအဆင့္ ရႈံးထြက္ ပြဲစဥ္မ်ားမွ စတင္ကာ ပြဲခ်ိန္မ်ား ေနာက္ဆုတ္ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

 

လက္ရွိတြင္ ၂၀၁၇ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဒုိင္းဆု ရႈံးထြက္ပြဲမ်ားကို ညေန ၄း၀၀ နာရီတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္ က်င္းပလွ်က္ ရွိရာ ရာသီဥတု ပူျပင္းျခင္းကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ၿပီး အသင္းမ်ား သက္ေတာင့္သက္သာ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ပရိသတ္မ်ား ေအးေဆးစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္လွ်က္ ပြဲခ်ိန္ကို တစ္နာရီ ေနာက္ဆုတ္ကာ ညေန ၅း၀၀ နာရီသို႔ ေျပာင္းလဲက်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဒိုင္းဆု ရႈံးထြက္ပြဲစဥ္မ်ားကို လက္ရွိတြင္ ၁၆ သင္း ရႈံးထြက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခုတစ္ပတ္တြင္ ၁၆ သင္း ရႈံးထြက္ပြဲမ်ား၏ ပြဲစဥ္ ၄ ပြဲကို က်င္းပၿပီးစီး သြားၿပီ ျဖစ္ရာ လာမည့္ အပတ္တြင္ က်င္းပမည့္ ၁၆ သင္းအဆင့္ ရႈံးထြက္ပြဲစဥ္မ်ား၏ လက္က်န္ ၄ ပြဲမွ စတင္ကာ ပြဲခ်ိန္ ၅ နာရီသို႔ ေျပာင္းလဲက်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ အေနျဖင့္ ရာသီဥတု ပူျပင္းမႈေၾကာင့္ ကစားသမားမ်ား ပင္ပန္းျခင္းႏွင့္ ပရိသတ္မ်ား လာေရာက္ၾကည့္ရႈမႈ နည္းပါးျခင္းတို႔ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ လာမည့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ေဘာလံုးရာသီတြင္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ပြဲစဥ္မ်ားကိုပါ ပြဲခ်ိန္ေနာက္ဆုတ္ က်င္းပရန္ စဥ္းစားလွ်က္ ရွိသည္။