ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္- ၁ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အသင္းမ်ားျဖစ္သည့္  GFA အသင္းမွ  ေမာင္ေမာင္၀င္းႏွင့္  ဇြဲကပင္ယူႏိုက္တက္အသင္းမွ ဇင္ၿဖိဳးေအာင္တို႔ ႏွစ္ဦးအား  ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္  စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီမွ  ေလးပြဲပယ္ႏွင့္ က်ပ္ေလးသိန္းစီ ေပးေဆာင္ရန္  ျပစ္ဒဏ္မ်ားအသီးသီး ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

GFA အက္ဖ္စီအသင္းမွ  ေက်ာနံပါတ္ ၂၃ ေမာင္ေမာင္၀င္းအား  Myanmar National League I & II Regulation 2017 စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမူ  အပိုဒ္ ၄ အရ  အနီးစပ္ဆံုး (၄) ပြဲ ၀င္ေရာက္ကစားခြင့္  မျပဳရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြ ၄၀၀၀၀၀ိ-(က်ပ္ေလးသိန္း)  ေပးေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ေမာင္ေမာင္၀င္းသည္  ၿပီးခဲ့သည့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိၿပိဳင္ပြဲ  ပြဲစဥ္ (၅၇) အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္အသင္းႏွင့္  ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့သည့္ ပြဲစဥ္မွ ၎၏ လုပ္ရပ္အတြက္  ယင္းကဲ့သို႔  ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဧၿပီ ၁ ရက္က  ၀ဏၰသိဒိၶအားကစားကြင္း၌  ေနျပည္ေတာ္အသင္းႏွင့္  GFA အသင္းတို႔  ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ရာ  ပြဲကစားခ်ိန္ ၇၂ မိနစ္တြင္ GFA အသင္းမွ  ေက်ာနံပါတ္ (၂၃)  ေမာင္ေမာင္၀င္းႏွင့္  ေနျပည္ေတာ္အသင္းမွ  ေက်ာနံပါတ္ (၄၃) Salifii တို႔  ႏွစ္ဦး ေဘာလံုးယွဥ္လုရာ၌  ဒိုင္လူႀကီးမွ GFA  အသင္းဘက္သို႔ ျပစ္ဒဏ္ေဘာ  သတ္မွတ္ေပးထားခဲ့သည္။  ထိုအခ်ိန္တြင္  GFA အသင္းမွ  ေမာင္ေမာင္၀င္းက  ေနျပည္ေတာ္အသင္းမွ Salifii  ၏ ေနာက္ေက်ာကို လက္သီးျဖင့္ထိုးေသာေၾကာင့္  ဒိုင္လူႀကီးမွ ေမာင္ေမာင္၀င္းကို  တိုက္ရိုက္အနီကတ္ျဖင့္  ထုတ္ပယ္ခဲ့သည့္အျပင္ လက္ရွိတြင္ ယင္းလုပ္ရပ္အတြက္  စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး  ေကာ္မတီမွ ပြဲပယ္ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္  ဒဏ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရန္  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အလားတူ ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္  စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီမွ  ဇြဲကပင္ယူႏိုက္တက္အသင္းမွ ေက်ာနံပါတ္ (၇) ဇင္ၿဖိဳးေအာင္အား Myanmar National League I & II Regulation 2017 စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမူ အပိုဒ္ ၄ အရ အနီးစပ္ဆံုး (၄) ပြဲ ၀င္ေရာက္ကစားခြင့္ မျပဳရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြ က်ပ္ေလးသိန္း ေပးေဆာင္ရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ဇင္ၿဖိဳးေအာင္သည္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ပြဲစဥ္(၅၆) အျဖစ္ မေကြးအသင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့သည့္ ပြဲစဥ္တြင္ ၎၏ လုပ္ရပ္အတြက္ ထိုကဲ့သို႔ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။
ဧၿပီ ၁ ရက္က သု၀ဏၰကြင္း၌  မေကြးအသင္းႏွင့္ ဇြဲကပင္ယူႏိုက္တက္အသင္းတို႔  ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ရာ ပြဲကစားခ်ိန္ (၅၂)  မိနစ္အေရာက္တြင္ မေကြးအသင္းမွ  ေက်ာနံပါတ္ (၈) စြမ္းထက္ေအာင္ႏွင့္ ဇြဲကပင္အသင္းမွ ေက်ာနံပါတ္ (၇) ဇင္ၿဖိဳးေအာင္တို႔ ေဘာလံုးယွဥ္လုရာတြင္ ၾကမ္းတမ္းသျဖင့္  ဒိုင္လူႀကီးမွ  ျပစ္ဒဏ္ေဘာအျဖစ္  သတ္မွတ္ေပးထားခဲ့သည္။  ထုိအခ်ိန္တြင္  ဇင္ၿဖိဳးေအာင္က  စြမ္းထက္ေအာင္၏  လည္ပင္အား လက္ျဖင့္ညစ္၍  ထိုးလိုက္သည့္အတြက္  ဒိုင္လူႀကီးမွ  ဇင္ၿဖိဳးေအာင္ကို  တုိက္ရိုက္အနီကတ္ျဖင့္  ထုတ္ပယ္ခဲ့သည့္အျပင္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး  ေကာ္မတီမွ  အထက္ပါကဲ့သို႔ အေရးယူရန္  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အထက္ပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္  ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္  စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲတာ၀န္က် ဒိုင္လူႀကီးမ်ားအား ေခၚယူေမးျမန္းျခင္း၊ မွတ္တမ္းဗီဒီယိုမ်ားအား ျပန္လည္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးၾကပ္ႏွင့္ မွတ္တမ္းဒိုင္လူႀကီးမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ဖတ္ရႈေလ့လာၿပီးေနာက္ ယင္းကဲ့သို႔ အေရးယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။