ဟံသာဝတီအား အႏိုင္ရကာ ရာသီဝက္ ခ်န္ပီယံ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ပြဲတြင္ ပြဲခ်ိန္အတြင္း ကြင္းအတြင္းမွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရသည့္ ရတနာပံု အသင္း နည္းျပခ်ဳပ္ ရီနီေအာ္စကာကို ပြဲအတြင္း အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး  ေကာ္မတီမွ ပြဲပယ္ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။